Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Penyidik

Selasa, 11 Agustus 2009 14:47 Admin1
Cetak
2.3/5 (55 votes)

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. UU No.22 Tahun 2009