Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selasa, 11 Agustus 2009 14:32 Admin1
Cetak
2.1/5 (60 votes)

Suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas hambatan dan kemacetan di jalan. UU No.22 Tahun 2009