Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Pejalan Kaki

Selasa, 11 Agustus 2009 10:16 Admin1
Cetak
2.0/5 (20 votes)

Setiap orang yang berjalan di ruang jalan untuk berlalu lintas. UU No.22 Tahun 2009