Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Senin, 10 Agustus 2009 11:48 Admin1
Cetak
2.5/5 (26 votes)

Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. UU No.22 Tahun 2009