Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Berhenti

Senin, 10 Agustus 2009 11:33 Admin1
Cetak
1.9/5 (20 votes)

Keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. UU No.22 Tahun 2009