Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Tundaan

Kamis, 30 Juli 2009 15:05 Admin1
Cetak
2.3/5 (24 votes)

Waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu persimpangan (yang diketahui dengan membandingkan situasi bila tidak terdapat persimpangan).(KD. No.273/HK.105/DRJD/96)