Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Tiang Rambu

Kamis, 30 Juli 2009 13:07 Admin1
Cetak
2.7/5 (20 votes)

Batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.(KM. No.61/1993)