Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Tempat Tunggu Penumpang

Kamis, 30 Juli 2009 10:40 Admin1
Cetak
2.4/5 (20 votes)

Bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.(teks book)