Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Tempat Tunggu Penumpang

Kamis, 30 Juli 2009 10:37 Admin1
Cetak
2.7/5 (21 votes)

Bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.(KM.NO.KM.31/1995)