Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Waktu Turun

Kamis, 30 Juli 2009 10:20 Admin1
Cetak
2.6/5 (21 votes)

Waktu yang diperlukan penumpang untuk meninggalkan kendaraan angkutan, dinyatakan dengan waktu per penumpang atau total waktu untuk semua penumpang. (teks book)