Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Waktu Tunggu

Kamis, 30 Juli 2009 10:20 Admin1
Cetak
2.6/5 (24 votes)

Waktu dimana kendaraan angkutan berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. (teks book)