Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Ruang Bebas

Rabu, 29 Juli 2009 16:01 Admin1
Cetak
2.1/5 (20 votes)

Ruang tertentu yang senantiasa bebas dan tidak mengganggu gerakan kereta api sehingga kereta api dapat berjalan dengan aman.KM NO. 52/2000