Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Rambu Petunjuk Arah

Rabu, 29 Juli 2009 15:16 Admin1
Cetak
2.5/5 (19 votes)

Tanda lalu lintas yang ditempatkan pada pendekatan persimpangan untuk petunjuk setelah melewati persimpangan.(teks book)