Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Rambu Perintah

Rabu, 29 Juli 2009 15:09 Admin1
Cetak
2.7/5 (19 votes)

Rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.(KM. No.61/1993)