Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Rambu Peringatan

Rabu, 29 Juli 2009 15:07 Admin1
Cetak
2.2/5 (21 votes)

Rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.(KM. No.61/1993)