Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Rambu Larangan

Rabu, 29 Juli 2009 15:06 Admin1
Cetak
2.7/5 (18 votes)

Rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.(KM. No.61/1993)