Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Peti Kemas

Rabu, 29 Juli 2009 14:08 Admin1
Cetak
2.6/5 (20 votes)

Peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia. (KM. No.69/1993)