Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Persimpangan Sebidang

Rabu, 29 Juli 2009 13:53 Admin1
Cetak
2.6/5 (25 votes)

Persimpangan dimana semua jalan bergabung atau bersilang pada tempat yang sama. (KM. No.62/1993)