Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Persimpangan Empat Kaki

Rabu, 29 Juli 2009 13:52 Admin1
Cetak
2.3/5 (19 votes)

Persimpangan empat kaki, dimana dua jalan bersilangan. (teks book)