Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Persimpangan Berdiri Sendiri

Rabu, 29 Juli 2009 13:50 Admin1
Cetak
2.2/5 (20 votes)

Persimpangan yang diatur dengan Apill yang pengooperasiannya dianggap berdiri sendiri. (KD. No.273/HK.105/DRJD/96)