Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Perlengkapan Jalan

Rabu, 29 Juli 2009 13:47 Admin1
Cetak
2.6/5 (30 votes)

Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. (teks book)