Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Penderita Cacat Tuna Rungu

Rabu, 29 Juli 2009 13:35 Admin1
Cetak
2.1/5 (22 votes)

Orang yang terganggu pendengarannya, tidak dapat mendengar tanda-tanda suara. (teks book)