Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Pelaksana Pengujian

Rabu, 29 Juli 2009 13:22 Admin1
Cetak
2.1/5 (18 votes)

Untuk pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. (PP. No.44/1993)