Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Pelaksana

Rabu, 29 Juli 2009 13:21 Admin1
Cetak
2.1/5 (19 votes)

Kontraktor atau wakil yang ditunjuk olehnya yang berpendidikan atau berpengalaman cukup pada bidangnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. (PPPJR NO. 01/ST/BM/1972)