Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Pelabuhan

Rabu, 29 Juli 2009 13:20 Admin1
Cetak
2.0/5 (21 votes)

Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. (KM.11 / 2002)