Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Papan Tambahan

Rabu, 29 Juli 2009 13:15 Admin1
Cetak
2.2/5 (21 votes)

Papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. (KM. No.61/1993)