Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Paku Pantul

Rabu, 29 Juli 2009 13:09 Admin1
Cetak
2.2/5 (19 votes)

Paku seperti alat pemantul yang ditempelkan ke penghalang untuk petunjuk arus kendaraan pada malam hari. (teks book)