Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Pagar Pengaman

Rabu, 29 Juli 2009 13:08 Admin1
Cetak
2.0/5 (21 votes)

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu - lintas. (KM NO KM3/1994)