Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Otonomi Daerah

Rabu, 29 Juli 2009 10:47 Admin1
Cetak
1.9/5 (21 votes)

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. (UU.No. 22/1999)