Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Faktor Muat

Selasa, 28 Juli 2009 11:59 Admin1
Cetak
2.2/5 (25 votes)

Jumlah penumpang dalam kendaraan transit dibagi dengan jumlah tempat duduk di kendaraan tersebut. (teks book)