Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Desa

Selasa, 28 Juli 2009 11:56 Admin1
Cetak
2.2/5 (22 votes)

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.KMDN NO. 183/1996