Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Daun Rambu

Selasa, 28 Juli 2009 11:44 Admin1
Cetak
2.2/5 (20 votes)

Pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu.(KM. No.61/1993)