Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Badan Penyelenggara

Selasa, 28 Juli 2009 11:09 Admin1
Cetak
1.8/5 (18 votes)

Badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api. (KM NO. 52/2000)