Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Cermin Tikungan

Selasa, 28 Juli 2009 10:58 Admin1
Cetak
2.3/5 (25 votes)

Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. (KM. NO. KM.3/1994)